Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.114 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Κ1Ο46907Θ-2ΥΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.114 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 12:56:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ1Ο46907Θ-2ΥΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου