Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 350/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9Η6Η46907Θ-Ε0Ο

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 350/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 13:51:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η6Η46907Θ-Ε0Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου