ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TUGO TUGO PRODUCTIONS ΙΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 9ΦΝ146907Θ-ΝΕΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TUGO TUGO PRODUCTIONS ΙΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 13:48:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΝ146907Θ-ΝΕΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου