Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΨΥΓΕΙΟΥ – ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ». – ΑΔΑ: 9ΦΚΑ46907Θ-Ζ95

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΨΥΓΕΙΟΥ – ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ».
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 15:13:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΚΑ46907Θ-Ζ95
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου