ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ – ΑΔΑ: 9ΕΘΜ46907Θ-Ο9Ο

Θέμα: ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ
Ημερομηνία: 01/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 12:41:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΘΜ46907Θ-Ο9Ο
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου