ΧΕ-2242 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1923/2023 & 1615/2023 – ΑΔΑ: 9ΕΡΔ46907Θ-ΔΟ9

Θέμα: ΧΕ-2242 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1923/2023 & 1615/2023
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2023 12:41:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΡΔ46907Θ-ΔΟ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου