ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ , ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ – ΑΔΑ: 9ΔΞΨ46907Θ-0ΡΒ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΑΖΑ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ , ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 12:12:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΞΨ46907Θ-0ΡΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου