ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΙ Μ.Χ. 2LIT ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΠΕΤΣΕΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΑΔΑ: 9ΔΘΘ46907Θ-ΖΟΤ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΙ Μ.Χ. 2LIT ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,
ΠΕΤΣΕΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 13:10:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΘΘ46907Θ-ΖΟΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου