Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.688/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΔΣΜ46907Θ-ΒΘΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.688/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 14:28:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΣΜ46907Θ-ΒΘΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου