ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΑΔΑ: 9ΔΚ746907Θ-4ΨΔ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 13:41:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΚ746907Θ-4ΨΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου