ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ – ΑΔΑ: 9ΔΧΘ46907Θ-ΝΗΜ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 11:38:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΧΘ46907Θ-ΝΗΜ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου