ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ ΑΡΧΩΝ Κ ΛΟΙΠ – ΑΔΑ: 9ΧΥΒ46907Θ-ΟΡ3

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ ΑΡΧΩΝ Κ ΛΟΙΠ
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 12:36:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΥΒ46907Θ-ΟΡ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου