Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια 1. ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV-C ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, 2. ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΟ – ΑΔΑ: 9ΧΚΕ46907Θ-ΕΚ9

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια 1. ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV-C ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, 2. ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΟ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 13:40:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΚΕ46907Θ-ΕΚ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου