Ειδικό πλαστικοποιημένο ξύλο μεγάλης σκληρότητας (όμοιο με το ξύλο που τοποθετείται στο δάπεδο μεγάλων φορτηγών) και μοκέτα δαπέδου στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΙ 8827 – ΑΔΑ: 9ΑΒΠ46907Θ-ΟΔΓ

Θέμα: Ειδικό πλαστικοποιημένο ξύλο μεγάλης σκληρότητας (όμοιο με το ξύλο που τοποθετείται στο δάπεδο μεγάλων φορτηγών) και μοκέτα δαπέδου στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΙ 8827
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 15:06:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΒΠ46907Θ-ΟΔΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου