Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΑΗ946907Θ-ΝΑΨ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 13:06:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΗ946907Θ-ΝΑΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου