ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚ319/16-10-2023 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCHE – ΑΔΑ: 9Α9546907Θ-Ρ6Υ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚ319/16-10-2023 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCHE
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 13:38:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α9546907Θ-Ρ6Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου