ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ – ΑΔΑ: 99ΘΛ46907Θ-Ε07

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 13:32:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΘΛ46907Θ-Ε07
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου