ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Παροχή Υπηρεσίας Σύνταξης Συμβολαίου – ΑΔΑ: 99Τ246907Θ-ΧΡΕ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Παροχή Υπηρεσίας Σύνταξης Συμβολαίου
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 10:50:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99Τ246907Θ-ΧΡΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου