Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 11WL» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 999Γ46907Θ-ΙΛΥ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 11WL» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 10:04:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 999Γ46907Θ-ΙΛΥ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου