ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΕΡΑΣ/ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΑ: 990Η46907Θ-Η25

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΕΡΑΣ/ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 07/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2023 11:46:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 990Η46907Θ-Η25
Είδος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Λήψη αρχείου