ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: 990846907Θ-ΝΜΕ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 14:25:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 990846907Θ-ΝΜΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου