ΧΕ-2280 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 97Ρ346907Θ-8Ξ5

Θέμα: ΧΕ-2280 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2023 10:03:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Ρ346907Θ-8Ξ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου