ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 95ΧΛ46907Θ-60Μ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 15:03:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΧΛ46907Θ-60Μ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου