Έρευνα αγοράς τιμών για τα κάτωθι Είδη Διατροφής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας. – ΑΔΑ: 953146907Θ-ΑΨΩ

Θέμα: Έρευνα αγοράς τιμών για τα κάτωθι Είδη Διατροφής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έναρξη
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ημερομηνία: 07/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2023 15:46:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 953146907Θ-ΑΨΩ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου