Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 156/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 951Φ46907Θ-7ΒΔ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 156/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 01/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 14:27:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 951Φ46907Θ-7ΒΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου