Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2745 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 93ΖΞ46907Θ-Ι0Γ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2745 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 12:26:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΖΞ46907Θ-Ι0Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου