Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2667/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 93Θ546907Θ-Υ0Λ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2667/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 14:33:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93Θ546907Θ-Υ0Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου