Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Ασπρόμαυρου θερμοεκτυπωτή SONY UP-X898MD για τις ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας». – ΑΔΑ: 93ΛΨ46907Θ-ΖΓΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «Ασπρόμαυρου θερμοεκτυπωτή SONY UP-X898MD για τις ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας».
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 12:03:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΛΨ46907Θ-ΖΓΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου