ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ EGG-2350 ΤΟΥ Τ.Ε.Π. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ EGG-1106 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ CAREWELL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID-19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PSILIAKOS – ΑΔΑ: 937Ν46907Θ-Ρ7Κ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ EGG-2350 ΤΟΥ Τ.Ε.Π.
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ EGG-1106 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ CAREWELL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID-19
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PSILIAKOS
Ημερομηνία: 01/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 12:32:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 937Ν46907Θ-Ρ7Κ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου