ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 914Λ46907Θ-ΙΩΟ

Θέμα: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 10:43:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 914Λ46907Θ-ΙΩΟ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου