Φωτοκύτταρο Καυστήρα Λεβητοστασίου – ΑΔΑ: 6ΖΨΗ46907Θ-ΞΣΖ

Θέμα: Φωτοκύτταρο Καυστήρα Λεβητοστασίου
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 12:15:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΨΗ46907Θ-ΞΣΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου