ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΑΥΡΑ 304 XLB ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 2600 ΜΕΛΑΝΙA ΕΓΧΡΩΜΑ 304 XL ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 2600 ΤΟNER MS410 – ΑΔΑ: 6ΖΜ846907Θ-ΘΗ3

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΑΥΡΑ 304 XLB ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 2600
ΜΕΛΑΝΙA ΕΓΧΡΩΜΑ 304 XL ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 2600
ΤΟNER MS410
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 12:47:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΜ846907Θ-ΘΗ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου