ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400# – ΑΔΑ: 6Ζ0Α46907Θ-ΒΝ6

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400#
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 13:45:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ0Α46907Θ-ΒΝ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου