Έκδοση νέων πιστοποιητικών για τους ανελκυστήρες 1, 2, 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – ΑΔΑ: 6ΥΨ946907Θ-Α3Μ

Θέμα: Έκδοση νέων πιστοποιητικών για τους ανελκυστήρες 1, 2, 3 και 4 του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 14:53:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΨ946907Θ-Α3Μ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου