Άδεια λογισμικού iDRAC9, Enterprise 15G, Customer Kit (385-BBPP) για τους 2 cluster servers με service tags JQDCYY3 και 1RDCYY3 – ΑΔΑ: 6Υ9Ε46907Θ-ΝΚΘ

Θέμα: Άδεια λογισμικού iDRAC9, Enterprise 15G, Customer Kit (385-BBPP) για τους 2 cluster servers με service tags JQDCYY3 και 1RDCYY3
Ημερομηνία: 08/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2023 10:27:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ9Ε46907Θ-ΝΚΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου