Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚ.)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Υ3246907Θ-Ο35

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚ.)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:02:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ3246907Θ-Ο35
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου