ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ORTHO SERA ANTI D (week D) 0,7% BSA SOLUTION – ΑΔΑ: 6ΞΨΓ46907Θ-ΒΨΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ORTHO SERA ANTI D (week D)
0,7% BSA SOLUTION
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 13:19:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΨΓ46907Θ-ΒΨΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου