Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.80 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ξ7646907Θ-ΥΙΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.80 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:26:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ7646907Θ-ΥΙΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου