ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 15% ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 6ΤΜ846907Θ-7ΑΠ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 15% ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:57:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΜ846907Θ-7ΑΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου