Αποκατάσταση βλάβης λήψης κενού (Δωμάτιο 11Α), και οξυγόνου (Δωμάτιο 12Β), δευτέρου ορόφου (υλικά και εργασία) – ΑΔΑ: 6ΘΒΟ46907Θ-633

Θέμα: Αποκατάσταση βλάβης λήψης κενού (Δωμάτιο 11Α), και οξυγόνου (Δωμάτιο 12Β), δευτέρου ορόφου (υλικά και εργασία)
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 15:07:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΒΟ46907Θ-633
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου