1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ HOLTER ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ, 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 5.ΠΡΟΜ ΑΡΠ ΡΑΓ – ΑΔΑ: 6ΘΠ946907Θ-ΥΕ5

Θέμα: 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ HOLTER ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ, 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 5.ΠΡΟΜ ΑΡΠ ΡΑΓ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 12:51:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΠ946907Θ-ΥΕ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου