ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΣ 45CM X 2,5CM ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 70mm ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10Χ55 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΩΝΟΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΧ. 220Χ320cm ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ) – ΑΔΑ: 6ΘΜΗ46907Θ-Κ89

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΛΑΚΕ ΜΗΚΟΣ 45CM X 2,5CM
ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 70mm ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10Χ55
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΩΝΟΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΧ. 220Χ320cm
ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ)
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 07:54:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΜΗ46907Θ-Κ89
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου