Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚ. ΑΣΘΕΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Θ3Χ46907Θ-6ΥΠ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚ. ΑΣΘΕΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 28/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/11/2023 14:37:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ3Χ46907Θ-6ΥΠ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου