Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 374/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΣΟΨ46907Θ-ΥΞ1

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 374/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 08:41:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΟΨ46907Θ-ΥΞ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου