Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.216 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Σ7Π46907Θ-ΛΗΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.216 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 01/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 08:36:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ7Π46907Θ-ΛΗΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου