Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2724/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Σ0Δ46907Θ-Ψ7Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2724/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 11:58:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ0Δ46907Θ-Ψ7Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου