Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1916/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΡΘΚ46907Θ-Β2Υ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1916/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 11:56:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΘΚ46907Θ-Β2Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου