ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΧΑΡΤΙΝΟ Μ.Χ. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ – ΑΔΑ: 6Ρ6946907Θ-ΚΛ5

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΧΑΡΤΙΝΟ Μ.Χ.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 15:07:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ6946907Θ-ΚΛ5
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου