ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 15Χ15 & 22Χ23 – ΑΔΑ: 6ΠΥ546907Θ-Σ1Ρ

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 15Χ15 & 22Χ23
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 11:27:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΥ546907Θ-Σ1Ρ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου