ΧΕ-2293 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1367/2023 – ΑΔΑ: 6ΠΘΛ46907Θ-ΖΜ0

Θέμα: ΧΕ-2293 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1367/2023
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2023 10:03:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΘΛ46907Θ-ΖΜ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου